Tata jest pierwszym, najważniejszym mężczyzną w życiu swojej córki. Ojciec ma więc ważną rolę do odegrania, gdy córka zacznie wkraczać w burzliwy wiek dojrzewania. Kto lepiej niż on wie, czego chcą chłopcy? Zadaniem ojca jest więc przygotowanie córki by wkraczając w dojrzałość nauczyła się prawidłowych relacji z płcią przeciwną. W jaki sposób?