REGULAMIN KONKURSU DLA PRZEDSZKOLI

„Mam pomysł na program”

I. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Mam pomysł na program” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości
  300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”.

II. Partner Medialny Konkursu

 1. Partnerem medialnym Konkursu jest portal programyedukacyjne.pl, zwany dalej „Partnerem Medialnym”.

III. Fundatorzy nagród

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym.

IV. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosiła się do Konkursu za pomocą Formularza Ankietowego dostępnego na stronie www.programyedukacyjne.pl w zakładce „Ankieta”.
 3. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego („Zgłoszenie”) jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane osobowe zostaną zarejestrowane
  w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych  w ramach Konkursu jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym,
 5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 6. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu realizacja badania jakości programów edukacyjnych i przeprowadzenia Konkursu, w szczególności  do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu (włączając w to ogłoszenie wyników na Stronie Internetowej www.programyedukacyjne.pl ).
 9. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 10. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na Stronie Internetowej www.programyedukacyjne.pl.

V. Przedmiot Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest Praca kreatywna „Praca”- odpowiedź na zadanie z ankiety:
  „Opisz w kilku zdaniach jaka powinna być tematyka programu edukacyjnego,
       który chciałbyś/ chciałabyś zobaczyć w przedszkolu/ szkole Twojego dziecka.”
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Prac niespełniających opisanych powyżej wymogów.
 3. Praca nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym. 

VI. Zgłaszanie prac konkursowych i terminy konkursu

 1. Aby uczestniczyć w konkursie należy zgłosić się do niego za pomocą Formularza Ankietowego dostępnego na stronie www.programyedukacyjne.pl w zakładce „Ankieta”. 
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie do dnia 15 lutego 2018 r. do godziny 10:00. 
 3. W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 200) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej www.programyedukacyjne.pl 16 lutego 2018 r. o godzine 15.00. 
 5. Prace będą weryfikowane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zgłoszeń niezgodnych z regulaminem.

VII. Nagrody i wybór zwycięzców 

 1. Jury dokona wyboru i nagrodzi 15 najciekawszych zgłoszeń konkursowych
 2. Jury składać się będzie, z co najmniej 3 osób pracowników organizatora.
 3. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają poniższe nagrody („Nagrody”):
 • I miejsce Wodoodporny głośnik przenośny + Latarka kieszonkowa
 • II miejsce Plecak + Latarka kieszonkowa
 • III miejsce: Kompasy z termometrem + Latarka kieszonkowa
 • IV miejsce Lornetka + Latarka kieszonkowa
 • V miejsce: Latarka kieszonkowa
 • VI - X miejsce: zestawy Play-Doh Wesoła Kuchenka oraz 5 szt. Tub ciastoliny Play-Doh
 • XI- XV miejsce: Rodzinny zestaw past i szczoteczek Aquafresh, maskotka Pastusia +  Plażowe piłki edukacyjne

VIII. Wysyłka nagród

 1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów w terminie 30 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców.
 2. Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Organizator przesyła nagrody na własny koszt, na adres podany przez Zwycięzcę.
 4. Za dzień wysłania Nagrody rozumie się datę nadania przez Organizatora przesyłki z Nagrodą  w placówce Poczty Polskiej lub w firmie kurierskiej.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 21 dni od terminu ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner sp. z o. o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Reklamacja - Konkurs „Mam pomysł na program”.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres nadawcy, nr telefonu, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 5. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później  niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 6. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego 
  w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych. 

X. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej www.programyedukacyjne.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

 

Załącznik 1 -  Opisy nagród

             


głośnik.jpg        głośnik 2.jpg

Wodoodporny głośnik Boulder na Bluetooth®. Gumowany głośnik z wodoszczelnością IP-66. Głośnik posiada moc wyjściową 6W i wbudowany procesor dźwiękowy. Posiada karabińczyk do łatwego zaczepiania. Kabel micro USB do ładowania.

 sportowy plecak z główną przegrodą zawierającą kieszeń na odtwarzacz audio oraz wyjście na słuchawki. Przednia kieszeń zamykana na zamek zawiera organizer

 

Plecak sportowy Slazenger  z główną przegrodą zawierającą kieszeń na odtwarzacz audio oraz wyjście na słuchawki. Przednia kieszeń zamykana na zamek zawiera organizer. Poliester 600D

           kompas.jpgkompas2

Kompas wielofunkcyjny Alverstone. Z kompasem wielofunkcyjnym, wyposażonym w gwizdek i termometr, łatwo się odnaleźć. Dzięki świecącym w ciemnościach elementom można go używać w nocy, a dzięki przezroczystemu okienku można z łatwością zorientować swoją mapę. Objęty wzorem zastrzeżonym, dwustronny karabińczyk, pozwala na wygodne przypinanie.

 

    lornetka.jpg   lornetka 2.jpg

Lornetka 4 x 30. Lornetka posiada gumowe wykończenia, miękkie oprawy okularów dla wygody użytkowania i taśmę do zawieszenia lornetki na szyi. Czterokrotne zbliżenie. Lornetka ma pole widzenia 217 m przy zasięgu 1000 m. W zestawie czarne, nylonowe etui.

 

 latarka 2.jpg       latarka.jpg

5 x Latarka kieszonkowa Radar 1 W. Aluminiowa latarka z żarówką o mocy 1 W, dająca białe światło, matowa soczewka, włącznik z tyłu. Zintegrowany klips obok przycisku włącznika. Zapakowana w pudełko upominkowe Marksman. Dołączono 3 baterie AAA Panasonic penlite.  

 

B9014 PLD WESOŁA KUCHENKA (1).jpgB9014 PLD WESOŁA KUCHENKA (3).jpg

5 x Zestawy Play-Doh - Wesoła Kuchenka + 5 szt. Tub ciastoliny Play-Doh

 

    19538615.jpg   19538615_F.jpg

5 x Plażowe piłki edukacyjne. Przezroczysta plażowa piłka dmuchana z nadrukiem globusa.

 

   AQUAFRESH_INTENSE_CLEAN_MEDIUM.jpg       Stage 2 Bunny Front On.jpg       Stage 2 Tiger Front On.jpg         AQUAFRESH_INTENSE_CLEAN_MEDIUM.jpg

AQF_INTENSE_CLEAN_DEEP_ACTION.jpg   AQUAFRESH_LITTLE_TEETH_50.jpg


5 x Zestawy produktów Aquafresh dla rodzin (2 szczoteczki dla dorosłych + pasta dla dorosłych oraz pasta i szczoteczka dla dziecka) + maskotka Pastusia