Nasze ekologiczne przedszkoledo konkursu zapraszają Jim Jam i Rekopol

Uwaga! Trwa weryfikacja głosów i wybór zwycięzców!

Głosów: 41
Przedszkole Samorzą..., Budzyń
Głosów: 69
Przedszkole Zobi s...., Kębłow...
Głosów: 0
Niepubliczne Przeds..., Ostrow...
Głosów: 158
Przedszkole Samorzą..., Jazows...
Głosów: 63
Samorządowe Przedsz..., Kraków
Głosów: 43
Oddział Przedszkoln..., Łoniów
Głosów: 29
Przedszkole Nr171, Poznań
Głosów: 188
Przedszkole 196 "Kr..., Warsza...