o nas

Programy edukacyjne, jakie tworzymy, inspirowane są potrzebami najmłodszych odbiorców Dzieci w sposób czytelny wyrażają swoje potrzeby i są otwarte nie tylko na poznawanie nowych zagadnień ale i formę w jakiej ta wiedza jest im przekazywana. Każdy tworzony przez nas program traktujemy jako wyzwanie, gdyż poddawany jest ocenie nie tylko pedagogów i rodziców, ale przede wszystkim dzieci.

 

 

 

             

PE www napis o nas

Przedszkolach

 

Przedszkole jest placówką nie tylko przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, ale przede wszystkim wprowadzającą maluchy do świata samodzielności. To bardzo ważny i niezbędny etap w życiu każdego dziecka, dlatego tak istotne jest, aby działania edukacyjne odpowiadały jego potrzebom i umożliwiały wszechstronny rozwój, w formie najbardziej przyjaznej dla tej grupy wiekowej. Nasze programy edukacyjne ukierunkowane są na dzieci, ale rodzice stają się partnerami aktywnie uczestniczącymi w poszczególnych etapach działań.

Szkołach podstawowych

 

Programy edukacyjne dla szkół obejmują szerokie spekrtum tematyczne min. zasady higieny, prawidłowego odżywiania, bezpieczeństwa czy ekologii. Dzieci 7-12 letnie są otwarte na poszerzanie wiadomości szczególnie poprzez inspirujące je zajęcia. Praa z tą grupą wiekową jest tym bardziej ciekawa, że obserwujemy duże zaangażowanie ze strony pedagogów i rodziców, a potrzeby programowe są ogromne, co traktujemy jako wyzwanie do kolejnych realizacji.

Gimnazjach

 

Gimnazjaliści chcą samodzielnie już odkrywać świat. Zmiany hormonalne jakie zachodzą w organizmie młodego człowieka powodują prawdziwą burzę nastrojów. Chęć pokazania własnej oryginalności pobudza potrzebę zmiany. Aby pomóc dziecku przejść przez ten trudny okres, tworzymy programy edukacyjne pozwalające zrozumieć mu, co się z nim dzieje. Zwracamy uwagę na relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem, które są kluczowym elementem w rozwoju nastolatka. Edukacja tej grupy, choć nie należy do najłatwiejszych, daje wiele zadowolenia.


 

Najbardziej użyteczna forma kształtowania charakteru to taka, która zachęca dzieci

do samodzielnego myślenia.

Dale McGowan

Nasze programy inspirują do przekazywania ważnych treści edukacyjnych, w formie dostępnej
dla młodego odbiory. Otwierają na dialog, a poprzez obserwację i analizę otoczenia uczą prawidłowego poruszania się w jakże skomplikowanym dla dziecka świecie.