Programy dedykowane

 

elektrosmieci

Moje miasto bez elektrośmieci to Ogólnopolski Program Edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, realizowany jest w blisko 3000 szkół i obejmuje swoim zasięgiem ponad 750 000 uczniów. Zadaniem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym czyli tzw elektrośmieciami.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi otrzymują pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które są doskonałą inspiracją do przygotowania zajęć. Program oferuje także możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego.

Fundusz Oświatowy zasilany jest ze zbiórek elektrośmieci i w całości przeznaczany jest na bezpłatne pomoce dydatkyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Zbiorki organizowane są przez szkoły w ramach praktycznej częśći programu edukacyjnego. Uczestniząc w praktycznej części programu, uczą sie, iż przekazując elektrośmieci w odpowiednie miejsce, korzysta nie tylko środowisko naturalne, ale także szkoła, do której uczęszczają. Fundusz Oświatowy wyposaża placówki w nowoczesne pomoce, ktore szkoła wybiera z Katalogu pomocy szkolnych. Informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz na Facebooku.

 

problem z glowy  

Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej "Problem z głowy" to odpowiedź na niestety nadal często występującą w wielu polskich szkołach chorobę - a mowa tutaj o wszawicy. Program ten realizowany jest od 2013 roku w polskich szkołach podstawowych. Dotychczas wzięło w nim udział 3000 placówek, blisko 750 000 dzieci oraz półtora miliona rodziców.

Szkoły, które zgłaszają się do programu, otrzymują bezpłaty pakiet materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i przybliżenia im tematyki wszawicy oraz sposobów walki z nią. Rodzice dzieci otrzymują specjalne materiały edukacyjne, które zwracają ich uwagę na problem tej niezwykle uciążliwej choroby. Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej www.problem-z-glowy.pl