Kontakt:

Adliner Sp. z o.o.
ul. Locci 18
02-928 Warszawa

T. 22 885 60 99
Fax 22 885 60 99

E-mail: info@programyedukacyjne.pl

 

Dane rejestrowe:

Adliner Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 43544. Kapitał zakładowy 300 000,00 zł w pełni wpłacony.

NIP 951-19-34-659
REGON 016016610
BDO 000136907

www.adliner.pl