Adliner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-928 przy ulicy Locci 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, Regon 016016610 o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN w pełni wpłaconym ("Adliner") przysługują (i) wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie programyedukacyjne.pl ("Strona Internetowa"), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz (ii) majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Ponadto, Adliner Sp. z o.o. na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej programyedukacyjne.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Adliner jest zabronione.

Adliner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie Internetowej oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet. Adliner So. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których Adlinerowi nie przysługują jakiekolwiek prawa, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej. W przypadku zamiaru zamieszczenia na innej stronie internetowej w sieci Internet linku / linków lub jakichkolwiek odwołań do Strony Internetowej prosimy o przesłanie informacji na następujący adres: Adliner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-928 przy ulicy Locci 18.