Prawa autorskie

Strona Internetowa programyedukacyjne.pl chroniona prawem i nie może być kopiowana/naśladowana w całości ani w części. Żadne elementy graficzne, logo, zdjęcia ani teksty ze Strony Internetowej programyedukacyjne.pl oraz zawartych na niej podstron nie mogą być kopiowane w całości lub części i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody Adliner.

Adliner nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w tekstach, dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na Stronie Internetowej programyedukacyjne.pl. Adliner nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na przedmiotowym serwisie. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

Prawa autorskie: Copyright 2018 Adliner Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów i instytucji wymienionych na Stronie Internetowej programyedukacyjne.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi.